Salicetum

Will Beckers

Wilgen worden op een specifieke wijze verbonden door een gevlochten sculptuur. Seizoenen zullen door verkleuring en bladval een onderdeel zijn van de uitstraling en metamorfose van het permanente werk.

Salicetum

Kunstenaar Will Beckers werkt al 25 jaar met organisch materiaal. Zijn eerste werken toonde hij binnen de muren van expositieruimtes, maar al gauw wou hij zijn natuurlijke sculpturen door het publiek doen ervaren als een totaalbeleving. Deze ruimtelijke zoektocht voor de presentatie van zijn werken bracht hem al gauw bij een natuurlijke omgeving. Beckers: ‘Hierbij is het zoeken naar “Die Gestalt” voor mij ten alle tijden een belangrijk gegeven. Land art was voor mij een simpele stap, het zoeken naar een vorm van symbiose binnen mijn natuurlijke installaties of sculpturen en haar directe omgeving’. 

Het meerjarenproject Salicetum binnen de Kalkense Meersen beantwoordt voor Beckers op een unieke wijze aan ecologische kunst.  De oude wilgenbomen die recent geplant zijn, waren gedoemd te verdwijnen door de nakende Sigmawerken. De bomen worden op een specifieke wijze verbonden door een gevlochten sculptuur. De wilgen gaan zo een interactie aan met het werk dat uiteindelijk volledig zal vergroeien en een permanent karakter krijgt. Seizoenen zullen door verkleuring en bladval een onderdeel zijn van de uitstraling en metamorfose van het werk. Op die manier geeft Salicetum blijk van een diep respect voor de wilg, die hier groeit in haar unieke omgeving.